Ajuntament de Barx · Avda. Corts Valencianes, 2 · 962807303

ESAMOS TRABAJANDO EN LA NUEVA WEB

 

CONTACTOS

ADMINISTRACIÓ

09:00 -14:00 h

962807303
PADRÓ

ATENCIÓ TELEFÓNICA
DIMARTS
09:00-14:00 h
----
PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA
DIJOUS

962807303
TÈCNIQUES MUNICIPALS

AMB CITA PRÈVIA
DIMARTS

962807303

 

Subvención de Diputación Provincial de Valencia
para financiar parte del proyecto “Mercat de la Terra”

El Ayuntamiento de Barx recibe de la Diputación Provincial de Valencia una subvención para financiar parte del proyecto “Mercat de la Terra” llevado a cabo los pasados 29 y 30 de julio, dentro del programa “Impulsem Turisme”, expediente 165/23/TSU, y con un importe  subvencionado de 6.000 €.

L'Ajuntament de Barx rep de la Diputació Provincial de València una subvenció per a finançar part del projecte “Mercat de la Terra” dut a terme els passats 29 i 30 de juliol, dins del programa “Impulsem Turisme”, expedient 165/23/TSU, i amb un import subvencionat de 6.000 euros. 

Publicitat Cuota Consorci Bombers 2023

Subvenció concedida: Cuota Consorci Bombers 20232
Import: 8.375,80 euros